Φωτογραφία με πολύχρωμα τρόφιμα και τίτλο "Φαγητά για καλή διάθεση"